Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm : Bộ nạp pin Spit Pulsa 800 

Input : 100 - 240 V  , 50/60 Hz , 16W

Output : 3,7V , 2,1A

Sản phẩm được sản xuất tại China 

Tính năng và tiện ích

Là phụ kiện đi kèm theo súng bắn đinh TrakFast 800 dùng để nạp pin Lithium Pulsa 800 

Ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Tên tài liệu Định dạng Tải xuống
.pdf