Thông số kỹ thuật

Tính năng và tiện ích

Ứng dụng

Đầu nòng có đường kính ngoài được thiết kế nhỏ hơn nòng tiêu chuẩn, giúp thuận tiện trong việc thi công nẹp, kẹp .. trong lắp đặt cơ điện. 

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Tên tài liệu Định dạng Tải xuống
.pdf