Thông số kỹ thuật

Tính năng và tiện ích

Ứng dụng

Nòng dẫn đinh từ tính P800 có tác dụng cố định lông đen thép hoặc các chi tiết bằng thép ở đầu nòng giúp việc thi công được dễ dàng hơn. 

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu đang được cập nhật ...